Případové studie

Flexipal GROUP provozuje IS ESO9

FLEXIPAL GROUP

Začátkem léta 2018 jsme navázali spolupráci s holdingem výrobních firem, který spočívá v rozšiřování v oblasti výroby a v poskytování nových služeb, kdy každá společnost je v jiném státě, ale všechny společnosti jsou provázané mnohaletým fungování se stejným systémem a stejnými procesy. Nutnost zavedení jednotného informačního systému ESO9, který by vyhovoval krajovým zvyklostem a právním podmínkám. Z důvodu odlišných legislativ – česká, polská a slovenská – bylo nutné rozdělit implementaci IS ESO9 po jednotlivých státech. Základ byl pro všechny aplikace stejný, následné úpravy se pak přizpůsobovaly legislativě jednotlivé aplikace a individuálním potřebám firem v jednotlivých státech.

Nasazení ESO9 tabletu u zákazníka

INVA BUILDING MATERIALS S.R.O.

Mobilní aplikace ESO9 Tablet pro podporu obchodu vychází z technologie obecného klienta. Ke komunikaci s klientským zařízením (tablet, telefon, PC) není potřeba instalace žádné dodatečné součásti. Vyznačuje se použitím graficky přívětivější formy komunikace s responsivním designem stránek. Aplikace je zdarma součástí ESO9 verze 5.4 a nabízí jednoduché a intuitivní ovládání. Vše běží on-line na serverech, není nutná instalace do mobilního zařízení a k případným úpravám není nutný programátorský zásah. Zadání a vyhodnocení probíhá v aplikaci ESO9 Profi.

IS ESO9 pro podporu řízení projektů a zakázek

oblast stavebnivtví

Nástroj pro řízení projektů a zakázek v oblasti stavebnictví, který lze využít v různých oblastech činností firem, kde je zapotřebí plánovat a koordinovat větší množství různých činností s mnoha lidmi. V rámci řízení projektů v informačním systému ESO9 nabízíme škálovatelnost řešení.

IS ESO9 kvalitní nástroj pro podporu
distribuce zdravotnického materiálu

MSA Medical s.r.o.

Na přelomu roku 2015 a 2016 společnost MSA medical s.r.o. během rekordně krátké doby úspěšně zavedla informační systém ESO9 Profi pro řízení všech interních firemních procesů pro podporu distribuce zdravotnického materiálu.

Pilotní nasazení aplikace oXyShop ve společnosti DISTRIMED s.r.o.

DISTRIMED s.r.o.

E-shopem propojeným s informačním systémem ESO9 se podařilo oslovit nový a výrazně rostoucí zákaznický segment optimalizovaný pro prodej zdravotnického materiálu.

ESO9 je jak tie ovce… Keď ich dobre nakŕmim, mám pokojné spanie

Milan Saloň

Implementací informačního systému ESO9 bylo dosaženo zefektivnění a zvýšení produktivity práce díky jednoduchému workflow v oblasti soukromého hospodaření farmářů a rolníků. Vytvořením napojení na evidenční statistiku Databáze státní veterinární správy a Ministerstva hospodářství a regionálního rozvoje došlo ke splnění legislativních podmínek pro registraci dobytka.

Počet legislativních verzí IS ESO9

Počet provozovaných aplikací v ESO9 CLOUDU

Počet zákazníků

Počet uživatelů v ESO9 CLOUDU

Celkový počet uživatelů IS ESO9

Počet vypitých káv z našeho presovače

Kontaktní formulář

Chybí vám informace, kontaktujte nás

10 + 7 =