CHCEME DĚLAT SVĚT BEZPEČNĚJŠÍ, ZDRAVĚJŠÍ A EFEKTIVNĚJŠÍ

ESO9 international a.s.

j

11 Pro, 2019

 

V posledním vydání firemního magazínu NEWS9 PODZIM/2019 společnosti ESO9 international a.s. jsme publikovali rozhovor, v rámci kterého vám představujeme moderní startup založený týmem lidí z komerční i akademické sféry, kteří rádi hledají nová řešení. Projekt Senzoor vznikl na konci roku 2016 v Brně. Firma Senzoor Czech, s.r.o. navrhuje, vyvíjí, testuje a vyrábí hardware a firmware senzorických zařízení a provozuje související cloudové služby. Co nás těší nejvíce je fakt, že Senzoor vyvíjí vlastní řešení s podporou technologie ESO9 dodanou naší společností. Co je předmětem jejich zájmu a jak tato zařízení fungují, na to jsme se zeptali manažera Pavla Plachkého.

PROČ PRÁVĚ IOT?
Pod Internet of Things (Internet věcí) patří vše, co odesílá data z elektronických zařízení, přístrojů, strojů prostřednictvím internetu. Typickým příkladem je například domácí termostat napojený na internet. Limitujícím faktorem současných řešení byla konektivita do internetu (LAN, Wi-Fi, GSM), která vyžaduje, aby zařízení poskytující data byla blízko (LAN, Wi-Fi) nebo musí být opakovaně a často dobíjena (GSM). Proto v roce 2014 vznikla první speciální síť pro IoT, tzv. Low Power Wide Area Network (LPWAN), která uvedené nedostatky eliminuje, a navíc přináší další výhody. Od té doby zaznamenaly tyto sítě dramatický rozvoj. Ve světě se rozvíjí tři standardy – Sigfox, LoRa a NB IoT. Provozovateli těchto sítí jsou v ČR SimpleCell Networks, České radiokomunikace a Vodafone.

KDE VŠUDE NAJDE IOT UPLATNĚNÍ?
Řešení využívající LPWAN sítí je zatím jako šafránu. Nicméně čeká je velká budoucnost. LPWAN bude nejrychleji rostoucí technologií připojení IoT v příštích 5 letech. Počet zařízení připojených k LPWAN poroste o 109 % ročně a předpokládá se, že překročí hranici 1 miliardy v roce 2023. Myslím si, že do 15 let bude LPWAN modem běžnou součástí většiny výrobků. Uvedu dva příklady. V současné době máme v nabídce pohybový senzor, který detekuje pohyb předmětu, na kterém je umístěn. Dříve nebo později se najde výrobce, který čidlo integruje přímo do rámu dveří a oken. Zabezpečovací zařízení se stane integrální součástí výrobku, a navíc výrobce bude moci získávat zajímavá data o používání a fungování oken, dveří a díky nim předcházet poruchám nebo je zdokonalovat. Pro další společnost jsme vyvinuli čidla, která umožňují monitorovat obsazenost židlí a díky tomu mnohem efektivněji řídit využití pracovního prostoru. Zatím se čidla lepí na spodní část židlí, nicméně za čas budou jejich součástí již z výroby a zákazník si tuto funkci buď aktivuje nebo nikoliv.

CO MÁME PŘI ÚVAHÁCH O IOT SLEDOVAT?
Myslím, že kdo bude jenom sledovat, ten nemusí na trhu časem přežít. IoT dá inovativním firmám přístup k datům o procesech a výrobcích, které umožní nabídnout klientům lepší uživatelský zážitek, významně zefektivnit procesy, monitorovat stav a používání výrobků a tím předcházet jeho poruchám.

CO NÁM POVÍTE O SENZOORU?
Senzoor je brněnský startup, jehož základy vznikly před třemi roky. Zaměřujeme se výhradně na využití technologie LPWAN sítí. Naší nespornou výhodou je, že integrujeme celý hodnotový řetězec pod jednu střechu. Vyvíjíme a vyrábíme čidla, poskytujeme konektivitu od všech třech operátorů (Vodafone, České radiokomunikace a SimpleCell Networks) a umíme nabídnout i vytvoření uživatelského řešení nebo předání dat aplikacím třetích stran.

NA JAKOU OBLAST ZÁKAZNÍKŮ JSTE ZAMĚŘENI?
Zákaznicky nejsme vyhraněni. Využití LPWAN sítí otevírá nové a nedozírné možnosti, jak sbírat data a dále je využívat k optimalizaci procesů, inovacím nebo zcela novým řešením. Co je smysluplné, bude teprve třeba objevit. Je to složité, protože firmy neznají možnosti a limity této nové technologie a my zase neznáme problémy, které bychom jim mohli pomoci vyřešit. V současné době jsme ve fázi, kdy hledáme firmy, které by byly ochotny se s námi na takové téma bavit. Šance, že nalezneme smysluplné využití LPWAN technologie, je potom velká.

VEŠKERÉ ZAŘÍZENÍ SI KOMPLETNĚ NAVRHUJETE A NÁSLEDNĚ PROTOTYPUJETE. CO TO OBNÁŠÍ?
Co to obnáší, jsem si neuměl představit, a to bylo dobře, jinak bych se do toho nikdy nepustil. Je to těžké jednoduše popsat laikovi, který o návrhu elektronických zařízení nic neví. Zásadní je, že každé navržené zařízení musíme vyrobit a vyzkoušet. Když zjistíme chybu nebo že funguje trochu jinak, než jsme předpokládali, znamená to další iteraci a další tři týdny. Cesta od prvotní myšlenky k funkčnímu prototypu trvá okolo 4 měsíců. V další fázi je třeba prototyp upravit tak, aby byl sériově vyrobitelný, vytvořit přípravky pro programování, navrhnout design krabičky, nechat vyrobit vstřikovací formy pro její výrobu. Poslední a stěžejní fází je mít schopnost prodat. Určitě by se našlo mnoho skvělých produktů a myšlenek, které skončily na tom, že podcenily marketing. Startupů, které se zabývají vývojem hardwaru, je ve světě jak šafránu, a toto je toho příčinou.

JAK DLOUHO PROVOZUJE SENZOOR VLASTNÍ CALL CENTRUM, NA KTERÉ SE MOHOU ZÁKAZNÍCI OBRACET SE SVÝMI DOTAZY A PROBLÉMY?

Call centrum funguje zatím krátce, spustili jsme ho na začátku října v rámci klientské podpory. Dotazů mnoho není a pokud jsou, týkají se spíš dalších možností využití našich čidel. Hlavní úloha call centra by v budoucnu měla být v rovině dohledové. Call centrum by mělo aktivně klienty kontaktovat v případech, kdy s čidlem nastane nějaký problém nebo jeho uživatel nebude reagovat na událost, kterou bude čidlo indikovat.

POKUD ZMÍNÍM GDPR, JAK MÁTE ZABEZPEČENA DATA Z TOHOTO HLEDISKA?
Klientská data jsou uložena v cloudu MS Azure. Standardně jako všechny společnosti podobného typu.

VAŠE ŘEŠENÍ JE ZALOŽENÉ NA TECHNOLOGII, KTEROU DODÁVÁ NAŠE SPOLEČNOST. CO VÁM SYSTÉM ESO9 UMOŽŇUJE?
Naše řešení je založené na dvou základních pilířích, prvním z nich je Microsoft Azure a druhým technologie ESO9. Technologii ESO9 využíváme pro řízení výroby, logistiku, objednávkový systém a distribuci čidel koncovým zákazníkům a pro analýzy či prohlížení dat. Náš hlavní vývojář Karel Janoušek pomocí svého aplikačního generátoru ESO9 Framework vytvořil aplikaci, která umožňuje pružně reagovat na měnící se podmínky a nově vznikající potřeby. Díky tomuto generátoru jsme schopni operativně zareagovat nejen na interní změny, ale i na podněty zvenčí řádově v minutách, maximálně hodinách. Aplikace vytvořená pomocí generátoru také slouží jako jakýsi „datový integrátor“, který umožňuje pracovat jak s veškerými lokálně dostupnými daty, tak i s daty uloženými v Azure cloudu. Pomocí něj je rovněž řešeno napojení na externí účetní firmu, Českou poštu či Zásilkovnu a další subjekty, které podporují výměnu dat pomocí API. Proces zpracování zpráv z LPWAN sítí až po generování událostí koncovým klientům je vytvořen na architektuře mikroslužeb v cloudovém prostředí Microsoft Azure.

CO VÁS OSOBNĚ PŘIVEDLO K VYTVOŘENÍ STARTUPU V TÉTO OBLASTI?

Článek na internetu o tom, že do Česka přichází síť pro internet věcí, který vyšel v květnu 2015. Zaujal mne terminus technicus „internet věcí“. Po přečtení jsem si uvědomil, že se jedná o technickou inovaci, která právě startuje, tak jsem začal googlit a postupně zjistil, že Česko je jednou z prvních zemí, kde síť začne fungovat a že dříve nebo později pronikne do mnoha průmyslových a technologických oblastí. Tím začala moje pouť internetem věcí.

STARTUPŮ JE DNES VŠUDE MNOHO, CO PRO VÁS OSOBNĚ TENTO PROJEKT ZNAMENÁ?
Opravdu inovativní startupy vznikají západním směrem. U nás se spíš kopírují již úspěšné koncepty. Vybudovat opravdu něco zcela nového je v ČR ojedinělé. Je to dáno velikostí naší země a ekonomiky, která je malá, a to je pro sebelepší nápad silně omezující faktor. U LPWAN je to ale jinak. ČR patří mezi jednu z mála zemí, kde je (díky její velikosti) celoplošné pokrytí všemi třemi LPWAN sítěmi, a proto se mnohem jednodušeji dají testovat různé use-case a technologie. V tomto případě je velikost země určitou výhodou. Nicméně bez schopnosti rychle s nimi expandovat na zahraniční trhy ztrácí tato výhoda hodnotu.

MÁTE DALŠÍ VIZE, KAM BYSTE RÁD SMĚŘOVAL?
Chceme pomáhat dělat svět okolo nás bezpečnější, zdravější a efektivnější. Zní to jako klišé, nicméně technologie LPWAN sítí má potenciál, aby se stala reálnou součástí našeho života. Abychom mohli dělat cokoliv lépe, efektivněji nebo šetrněji, potřebujeme detailní informace o průběhu a stavu procesů, postupů nebo činností. Díky těmto informacím budeme schopni rozhodovat, jak a co modifikovat. Až LPWAN sítě umožňují získávat takové informace ekonomicky odkudkoliv a kdykoliv. Zejména firmám se tu otvírá obrovský prostor k zásadním inovacím v řadě oblastí. Myslím, že zatím nikdo neumí domyslet, co všechno ovlivní. Pěkným přirovnáním je mobilní telefonie. Před 25 lety nám mobilní telefony daly volnost, ale nikdo si tehdy neuměl představit, jak hluboce ovlivní naše životy a fungování společnosti, že se náš živost změní na on-line. Myslím si, že do 20 let bude v každé firmě sedět kromě IT odborníka i odborník na LPWAN, který bude přemýšlet o tom, kam umístit senzory a jaká data sbírat a vyhodnocovat. Závěrem bych rád zmínil dva odkazy pro inspiraci: https://www.semtech.com/lora/lora-applications, https://behrtech.com/blog/. Naší vizí je být této transformace součástí.

Děkuji Vám za rozhovor, přeji mnoho osobních a pracovních úspěchů.

 

PŘIPRAVILA: JANA MAIDLOVÁ, ŠÉFREDAKTOR NEWS9 

Nejnovější články

PF 2020

PF 2020

Děkujeme všem uživatelům, zákazníkům a obchodním partnerům za celoroční spolupráci a přejeme příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok.

NEWS9 PODZIM/2019

NEWS9 PODZIM/2019

Právě vyšlo nové vydání firemního magazínu společnosti ESO9 international a.s. – NEWS9 PODZIM/2019.

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

16 + nine =