KDY A KDE POUŽÍVAT OBECNÉHO KLIENTA?

Čvn 4, 2019 | 0 komentářů

Zaujal vás příspěvek na téma KDY A KDE POUŽÍVAT OBECNÉHO KLIENTA uveřejněný ve firemním magazínu NEWS9 JARO/2019?

Přinášíme celé znění příspěvku, zejména výčet všech výhod a nevýhod, na které jsme se zeptali v rámci interní ankety konzultantů společnosti ESO9 international a.s.

Výhody pro uživatele:

 • Možnost využívaní funkčností, které v IE (Internet Exploreru) nejsou – našeptávač, filtrování v záhlaví sloupců, dashboardy, nové prvky v tabulkovém zobrazení, možnost reagovat zvukem na uživatelské vstupy (např. při sejmutí a kontrole čárkového kódu) a další.
 • Používání oblíbeného prohlížeče Google Chrome.
 • Jednoduchost provozu IS ESO9 – žádná instalace a konfigurace klienta.
 • Nemusí se opakovaně řešit ztracené nastavení IE po jeho aktualizaci.
 • Lze nastavit filtrování řádků podobně jako v Excelu.
 • Možnost provozu na mobilních zařízeních (mobilní telefony, tablety, skladové terminály).
 • Možnost provozu na zařízeních Apple (desktopových i mobilních).
 • Možnost používat aplikace ESO9 odkudkoli, což je výhodné zejména pro management, který často cestuje a není stále v kanceláři.
 • Je příjemnější na ovládání než Internet Explorer.

Výhody pro správce:

 • Není nutné s novou verzí IS ESO9 instalovat i nového klienta na pracovní stanice.
 • Obecný klient běží i na jiných systémech než Windows (typicky Apple iOS nebo Android).
 • Obecný klient nově neobsahuje rámce, zkopírované URL tak odkazuje na konkrétní činnost.
 • Veškerý vývoj technologie již směřuje pouze na obecného klienta.
 • S tím souvisí i rychlejší odezva vývoje na případné chyby a jejich rychlejší oprava.
 • V obecném klientovi lze využívat všechny moderní webové prvky, které v IE s kompatibilním režimem z principu fungovat nemohou.
 • Původního klienta lze používat jen na počítačích/noteboocích s OS Windows v 32-bitové verzi Internet Exploreru, který navíc musí být nastaven do kompatibilního režimu.
 • Obecný klient funguje bezproblémově i ve vyšších rozlišeních, než je full HD (1920×1080). Při provozu lze libovolně používat lupu pro zvětšování či zmenšování zobrazení, všechny prvky v ESO9 se škálují korektně.

Jaké jsou současné nevýhody, které byly konzultanty společnosti zmiňovány?

 • Obecný klient zatím neobsahuje veškerou funkcionalitu klienta pro IE (zejména co se týká klientských doplňků).
 • V přímém porovnání rychlosti práce v IE a v obecném klientovi je v obecném klientovi zřejmá mírně pomalejší odezva (dáno použitou technologií).

 

Jak se na obecného klienta dívá management společnosti, na to jsme se zeptali pana Ivana Polcara, předsedy představenstva společnosti ESO9 international a.s.

 I když obecný klient byl uvolněn k užívání před takřka 4 lety a interně je u nás ve firmě používán, nenarazíme nikdy na všechna možná úskalí a chyby, která vyplývají až z reálného provozu u zákazníků. Toto se dá vyzkoušet a řádně otestovat v případě nových realizací, a to nejlépe u velkých společností holdingového typu. Proto jsem rád, že právě takovéto výběrové řízení jsme koncem minulého roku vyhráli a že zákazník byl, vzhledem k technologickým možnostem obecného klienta, ochotný celou implementaci zrealizovat pouze s podporou obecného klienta včetně nového generátoru sestav Stimul SOFT JS. U generátoru máme v obecném klientovi zapojeného i návrháře sestav. Jelikož klient pro Internet Explorer má značně omezené možnosti, nové technologické věci bylo možné řešit pouze v obecném klientovi. Po spuštění tohoto projektu 1. 4. 2019 (nebyl to Apríl) začaly pracovat stovky uživatelů s obecným klientem. Obecný klient pracuje na všech platformách včetně iOS. I konzervativnější konzultanti, kteří byli součástí projektu enteria, zjistili výhody obecného klienta a nasazují jej i u dalších našich stávajících zákazníků. Za firmu ESO9 international a.s. již veškeré nové projekty budeme realizovat pouze na obecném klientovi.

Vše je v procesu neustálého vývoje. Věříme, že práce v obecném klientovi se stane ještě více uživatelsky přívětivější a získá si své příznivce i z řad těch, kteří k němu mají v současné době připomínky. Je to cesta, kterou jsme se rozhodli vydat a která bude více a více preferovaná jak ze strany vývoje, tak i z pohledu počtu společností, které se po ní vydají.

A jak využíváte obecného klienta vy? 

Jana Maidlová
projektový manažer
ESO9 international a.s.

0 komentářů

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

2 × 2 =